วิธีแก้ ภาษา ต่างดาว ใน Windows7

วิธีแก้ ภาษา ต่างดาว ใน Windows7 มาฝากก 

Start > Control Panel > Region and Language พอคลิกเข้าไปจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา
ให้ เลือก Administrative แล้ว คลิกตรงคำว่า Change system locale จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมา
ดูตรง Current system locale ให้เลือกเป็นภาษา Thai(Thailand) แล้ว Restart เป็นเสร๊จ